Adviseur

Advies en onderzoek


Als adviseur draait mijn werk om het digitaliseren van erfgoedcollecties en om het goed toegankelijk maken ervan. Archieven, bibliotheken en musea zijn hier op grote schaal mee bezig. Zij digitaliseren hun erfgoedobjecten, beheren er informatie over, stellen hun collecties online beschikbaar en verrijken ze met verschillende technieken. Daar komt veel ict bij kijken. Mijn expertise ligt op dit snijvlak van ict en erfgoed.


Ik ben erg enthousiast over de digitalisering van erfgoedcollecties. De techniek wordt steeds beter, waardoor er interessante nieuwe mogelijkheden ontstaan om de collecties te gebruiken. Daarom ben ik zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen als het verrijken van de digitale collecties, linked data en Digital Humanities.


Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten en ervaring:

 • Rijksdienst Cultureel Erfgoed: opstellen van een langetermijnvisie en praktische adviezen voor de beeldbank.
 • RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: opstellen van requirements voor de online beschikbaarstelling van gedigitaliseerd materiaal.
 • Clariah / Koninklijke Bibliotheek: adviseur over de mogelijkheid van 'tools-to-data', waarmee geesteswetenschappers met algoritmes ook datasets kunnen analyseren die auteursrechtelijk beschermd zijn.  
 • Netwerk Digitaal Erfgoed: deskundigheidsbevordering, workshops geven, documentatie en artikelen schrijven, linked data.
 • IHLIA LGBT Heritage: advisering over de digitalisering en beschikbaarstelling van de collectie. Inhoudelijke coördinatie van de digitalisering van WO2-materiaal. 
 • Koninklijke Biblilotheek, project Google Books: advies over digitaliseringstraject en metadata. Specificeren van de functionaliteit voor software die de logistiek ondersteunt. (Meer over dit project: https://tinyurl.com/yaxwuqg5).
 • Netwerk Maritieme Bronnen: haalbaarheidsonderzoek.
 • Stichting Omroepmuziek, digitalisering van bladmuziek: opzetten van de workflow. 
 • Netwerk Oorlogsbronnen/Nationaal Archief/Huijgens ING, project TRIADO: advies over digitalisering en verrijking met behulp van vernieuwende geautomatiseerde technieken. (Meer over dit project.: https://tinyurl.com/ybodjenf.  En een kort interview: https://tinyurl.com/ycx9nxbx).
 • Naturalis Biodiversity Center: requirements opstellen voor Research Data Management. Informatieanalyse voor de API op biodiversiteitsdata.
 • drietal erfgoedinstellingen: verkenning voor een gezamenlijke beeldbank (benodigde metadata, verbinding van verschillende collecties, mogelijkheid van Linked Open Data).


Werkwijze

Bij de digitale ontwikkelingen in de erfgoedwereld zijn meerdere perspectieven van belang, zoals de gebruiker, de erfgoedorganisatie en de 'ict-kant. In mijn advieswerk breng ik dit samen, zodat alle betrokkenen een gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Als  adviseur draag ik niet alleen mijn kennis en ervaring aan, maar vervul ik vaak een brugfunctie.

 

Advieswerk bestaat in de praktijk uit luisteren, vragen, praten, lezen en schrijven. Goed luisteren is cruciaal, maar het is niet genoeg. Kritisch doorvragen helpt de betrokkenen bij het formuleren van heldere doelen en het vinden van goede oplossingen. Soms blijkt dan dat de oorspronkelijke vraag eigenlijk niet de echte vraag is. Soms blijken dingen die technisch niet mogelijk leken op een andere manier toch te kunnen. En soms is nader onderzoek nodig om te ontdekken wat de beste opties zijn of om de toepasbaarheid van nieuwe technieken te bekijken.