Adviseur

Advies en onderzoek


Als ICT-erfgoedspecialist werk ik vaak met digitale erfgoedcollecties. Archieven, bibliotheken en musea zijn op grote schaal bezig hun collecties digitaal toegankelijk te maken. Zij digitaliseren hun erfgoedobjecten, beheren er informatie over, stellen hun collecties online beschikbaar en verrijken ze met verschillende technieken. Daar komt veel ict bij kijken. Mijn expertise bestaat uit een gedegen ict-achtergrond gecombineerd met veel ervaring in de steeds digitaler wordende erfgoedsector.


Ik ben erg enthousiast over de digitalisering van erfgoedcollecties. De techniek wordt steeds beter, waardoor er interessante nieuwe mogelijkheden ontstaan om de collecties te gebruiken. Het is nog lang niet goed genoeg en daarom ben ik zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen als het verder verrijken van de digitale collecties, Linked Open Data en Digital Humanities.


Vaak fungeer ik als een soort brug tussen de wereld van het gebruik en van de ict. Enkele voorbeelden van eerdere opdrachten en ervaring:

  • Koninklijke Biblilotheek, project Google Books. Advies over digitaliseringstraject en metadata. Specificeren van de functionaliteit voor software die de logistiek ondersteunt. (Meer over dit project: https://tinyurl.com/yaxwuqg5).
  • Stichting Omroepmuziek, digitalisering van bladmuziek. Opzetten van de workflow. (Meer over dit project: https://tinyurl.com/y8b3h4dv).
  • Netwerk Oorlogsbronnen/Nationaal Archief/Huijgens ING, project TRIADO. Advies over digitalisering en verrijking met behulp van vernieuwende geautomatiseerde technieken. (Meer over dit project.: https://tinyurl.com/ybodjenf.  En een kort interview: https://tinyurl.com/ycx9nxbx).
  • Naturalis. Requirements opstellen voor Research Data Management. Informatieanalyse voor de API op biodiversiteitsdata.
  • verkenning voor een website die de collecties van verschillende erfgoedinstellingen samenbrengt (benodigde metadata, verbinding van verschillende collecties, mogelijkheid van Linked Open Data)
  • advies over het doorzoekbaar, vindbaar en zichtbaar maken van digitale collecties


Werkwijze

Bij de ontwikkeling van diensten en software wordt vaak gesproken van een kloof tussen  gebruikers en ict. Het lijkt alsof betrokkenen in verschillende werelden leven en andere talen spreken. De 'gebruikerskant' weet niet altijd wat er technisch mogelijk is en vindt het daarom  soms moeilijk de wensen goed te formuleren. De 'ict-kant' heeft er vaak last van dat onduidelijk is wat er precies verwacht wordt en dat dit nogal eens verandert. Mijn overtuiging is dat dit onbegrip onnodig is. In mijn advieswerk streef ik ernaar de kloof te helpen overbruggen, zodat alle belanghebbenden een gemeenschappelijke visie ontwikkelen. Als  adviseur draag ik niet alleen mijn kennis en ervaring aan, maar kan ik zo nodig een brugfunctie tussen alle betrokkenen vervullen.

 

Belangrijke elementen in advieswerk zijn luisteren, praten , vragen en lezen. Soms is nader onderzoek nodig om te ontdekken wat de beste opties zijn of om de toepasbaarheid van nieuwe technieken te bekijken. Door goed te luisteren en flink door te vragen help ik de betrokkenen bij het formuleren van heldere doelen en het vinden van goede oplossingen. Soms blijkt dan dat de oorspronkelijke vraag eigenlijk niet de echte vraag is. Soms blijken dingen die technisch niet mogelijk leken op een andere manier toch te kunnen worden gerealiseerd. 

Marian Hellema. ICT-erfgoedspecialist (adviseur, schrijver, docent)

e-mail: info@marianhellema.nl

tel. 06-2190 8170

KvK-nummer 64310086

Algemene Voorwaarden

┬ę Marian Hellema