Home

ICT-erfgoedspecialist op het grensvlak van ict en gebruik

Mijn expertise bestaat uit een gedegen ict-achtergrond gecombineerd met veel ervaring in de steeds digitaler wordende erfgoedsector. Ik werk veel in projecten die draaien om digitalisering, ontsluiting van digitale collecties en softwareontwikkeling.

Adviseur

Advies en onderzoek over de toepassing van ict-mogelijkheden, met name in de erfgoedsector.

Schrijver

Diverse soorten teksten, zoals kennisdocumenten, handleidingen, requirements, specificaties.

Docent

Opzetten van ict-cursussen, zoals: digitalisering in de erfgoedsector, toepasssen van Linked Open Data.

Op het grensvlak van ict en gebruik is vaak behoefte aan  'vertalingen' en kennisoverdracht:

  • de behoeften van gebruikers vertalen zodat ict'ers begrijpen wat er nodig is
  • de mogelijkheden van ict vertalen  zodat gebruikers en besluitvormers begrijpen wat er kan
  • gebruikers  leren werken met software
  • ict'ers helpen hun professionele kennis uit te breidenAlgemene Voorwaarden

© Marian Hellema

Marian Hellema. ICT-erfgoedspecialist (adviseur, schrijver, docent)

e-mail: info@marianhellema.nl

tel. 06-2190 8170

KvK-nummer 64310086