Schrijver

Schrijver


Als schrijver heb ik veel ervaring met verschillende soorten documenten voor een heel divers publiek: erfgoedprofessionals, software-eindgebruikers, managers, ICT'ers, het algemene publiek of wetenschappers.


Ik ben onder meer inzetbaar voor:

  • cursusmateriaal
  • kennisdocumenten
  • artikelen. Zie bijvoorbeeld enkele artikelen voor het Netwerk Digitaal Erfgoed:
  • (ict-)technische documentatie
  • handleidingen
  • adviesrapporten en onderzoeksverslagen (zie verder mijn werk als Adviseur)
  • requirements en specificaties bij softwareontwikkeling


Werkwijze

De kunst is om een goede opzet en vorm te vinden waarmee de inhoud het beste tot zijn recht komt. Soms is een puntsgewijs opgesteld document met simpel taalgebruik het meest geschikt. Andere keren is een lopende tekst en een abstracter taalgebruik meer geëigend. Voorop staat dat de tekst helder moet zijn, prettig leesbaar en geschikt voor het beoogde publiek.


Uiteraard is de belangrijkste vraag wat het doel is van een tekst en voor wie hij bedoeld is. Het is een groot verschil of het een naslagwerk is of een korte beginnersinstructie; of het voor een gespecialiseerde groep is of voor een algemeen lezerspubliek; of het om een officieel beleidsdocument gaat of een informele notitie.


Vaak geldt: "schrijven is een vorm van denken". Tijdens het schrijven ontstaan nieuwe inzichten en vragen. Zeker als het om grotere opdrachten gaat, werk ik daarom het liefst in meerdere rondes waarin meelezers commentaar geven op het concept.

Marian Hellema. ICT-erfgoedspecialist (adviseur, schrijver, docent)

e-mail: info@marianhellema.nl

tel. 06-2190 8170

KvK-nummer 64310086

Algemene Voorwaarden





© Marian Hellema